Pelet üretimimiz %100 çam talaşından gerçekleşmektedir. Grup şirketlerimizden çıkan çam talaşı biyokütle enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine geri kazandırılmaktadır. Kavi A.Ş olarak pelet üretiminde kalite ve standartlara uygun ‘’TSE’’ lisansına sahip, katı yakıt satış izini olan, fabrika çatımız altında laboratuar ortamında üretilen peletleri analiz edebilen bir yapı oluşturduk.